top of page

SØRUMSAND VIDEREGÅENDE SKOLE

Oppdrag etter 1. premie i prekvalifisert arkitektkonkurranse.

Innplassering av stor bygningsmasse i eksisterende parkanlegg som tilbygg til mindre klassisistisk skoleanlegg.

Rehabilitering og nybygg for yrkesrettet videregående skole med studieretning for formgiving, medie- og kommunikasjonsfag, holtell- og næringsfag, elektro, mekaniske fag, kjemiprosess og tilrettelagt opplæring.

Prosjektperiode: 1999-03
Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Størrelse: ca 9000m2 nybygg
Ytelsens omfang: Prosjekteringsledelse // Fullprosjektering av bygg og interiør

bottom of page