top of page

HISTORIE

Terje Grønmo arkitekter AS er et frittstående arkitektfirma etablert av Rolf Ramm Østgaard i 1956. Terje Grønmo har vært faglig og administrativ leder siden 1989. Virksomheten skiftet navn fra Østgaard Arkitekter AS til Terje Grønmo Arkitekter AS i 2007. Under Terje Grønmos ledelse har firmaet gjennomført en rekke profilerte prosjekter og har markert seg ved deltagelse i nasjonale og internasjonale arkitektkonkurranser.

Vårt kontor har fokus på nyskapende og bærekraftig arkitektur hvor arkitektonisk kvalitet tillegges vekt. Vår allsidige prosjektbakgrunn utgjør et fortrinn ved analyse og oppgaveforståelse i våre oppdrag. Prosjektene utvikles gjennom grundig analyse og dialog med oppdragsgiver og brukere. Terje Grønmo Arkitekter har utviklet en klar faglig plattform hvor arkitektur, miljø, interiør og design utgjør en samlet helhetlig profil.

Vi er opptatt av gd prosjektstyring og har solid erfaring i håndtering av store og komplekse byggeprosjekter som stiller krav til administrativ og organisatorisk kompetanse. Vi ivaretar prosjekteringsgruppeledelsen i mange av våre prosjekter.

Vårt firma har som målsettning å oppnå optimale og bærekraftige løsninger innenfor de til enhver tid gjeldene rammebetingelser.


PRISER OG UTMERKELSER
 

1997      IKAS award for sports facilities for olympiahallen på Lillehammer, Håkons hall

2001      Byggeskikksprisen, Haugesund kommune for Høyskolen i Haugesund

2004      Betongtavlen for Vardåsen kirke

2013      Bergen bys fasadepris for Gulating lagmannsrett

2015      Byggeskikksprisen, Drammen by

bottom of page