top of page

NLH MEIERIBYGGET

Prosjekteringsoppdrag etter 1. premie i prekvalifisert arkitektkonkurranse for nytt laboratie- og undervisningsbygg på landbrukshøyskolen på Ås.

Arkitektonisk uttrykk
Det gamle universitetsområdets sterke arkitektoniske og parkmessige helhet gir store utfordringer til ny bebyggelse i området.
Som langsiktig strategi ved utbygging innenfor et aktivt universitetsmiljø som skal leve og vokse i takt med tiden har det likevel vært ansett som riktig å vise at gammelt og nytt kan leve side om side i respektfull dialog. Det er derfor søkt å skape et selvstendig arkitektonisk uttrykk som er underlagt områdets karakter, men som samtidig tilhører vår tids form og teknologi.
Bygningen framstår som en L som lukker et atrium og skaper et plassinteriør mot det gamle meieribygget. Det oppstår på den måten en utside og en innside. Den ytre veggen blir en del av det sentrale parkområdet og tilhører historien og kontinuiteten. Her er fasaden i rød tegl med materialuttrykk og dimensjoner fra de gamle byggene.
Bygningens innside mot atriet kontrasterer den ytre veggen og framstår som en rendyrket modernistisk glasshud bak en klatrevegg av trespileverk overgrodd med villvin.

Plandisposisjon
Bygningsmassen er oppdelt i to fløyer som grovt sett representerer bygningens to hovedfunksjoner – forskning og undervisning.
Et gjennomgående vestibyleareal gjennom to etasjer åpner bygningen både mot nord og sør. Fløyen inneholder bibliotek, auditorium, kurssaler, undervisningsrom og grupperom i tillegg til kontorer for administrasjon.Forskningsfløyen inneholder laboratorier med tilhørende kontorer for kjemi, mikrobiologi og genetikk. Kjølerom, fryserom spes. Lab. og øvrige spesialrom samt teknisk rom er plassert i kjeller

Materialbruk
I samsvar med det framherskende fasademateriale ved NLH er byggets hovedmateriale rød tegl. Dette er primært anvendt i utvendige fasader men trekkes også inn i bygningen som del av sammenhengende volumer. I kontrast til de massive teglvolumene framstår glassfasadenes grid og oppløste flatevirkning abstraherte og uten vekt..

UMB – Bioteknoligbygget på Ås

Prosjektperiode: 1998-2002
Oppdragsgiver: Statsbygg
Størrelse: 7540m2
Ytelse: Fullprosjektering i hovedentreprise, inkl. PGL

bottom of page