top of page

LYSAKER SKOLE

Det ble laget en enkel funksjon- og tilstandsanalyse, og et mulighetsstudie, som vurderte utviklingspotensialet av eksisterende bygningsmasse i forhold til arealdisponering, funksjonelle forbedringer og tilrettelegging for universell utforming, og teknisk oppgradering. På basis av denne, samt innspill fra kommunen ble det prosjektert for å tilfredsstille krav til forskrift om miljørettet helsevern.

Det ble etablert nytt inngangsparti som bedre sikret kommunikasjonsflyt og nye løfteanordninger som sikrer bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede. Skolen er fredet, som ga føringer for utforming av alle utvendige arbeider.

Det ble utført fullstendig teknisk rehabilitering, med særlig vekt på det ventilasjonstekniske anlegget. Framføringer for de ventilasjonstekniske kanalene er utført på en slik måte at rommets fl eksibilitet og estetiske krav er ivaretatt.

Prosjektperiode: 2009 - 2011
Oppdragsgiver: Bærum kommune
Størrelse: 5890m2 nybygg
Ytelsens omfang: Verneverdig / Rehabilitering / Mulighetsstudie / Fullprosjektering / SØK

bottom of page