top of page

LANDØYA SKOLE

Prosjekteringsoppdrag etter 1. premie i åpen anbudskonkurranse 2015, i samarbeid med Veidekke entreprenør. Prosjektet ble utført som samspillsmodell.

Prosjektet er en 7-9 skole med flerbrukshall integrert som en del av skolen. Gode løsninger for funksjonsdeling med fokus på sambruk/utleie av skolens arealer, deriblant flerbrukshallen, har vært en viktig del av prosjektet.

Prosjektet ble utviklet i tett samarbeid med entreprenør og byggherre i en samspillsfase. Samspillentreprisen har gitt bedre muligheter for kunnskapsflyt mellom prosjektdeltakere, samtidig som den gjør selskapene mer villige til å innovere. En annen fordel er at denne entrepriseformen tar sikte på å øke verdiskapning, tids- og kostnadsbesparelser, redusere feil og forbedre produktivitet gjennom aktiv dialog, tillit,åpenhet og utnyttelse av leverandørkompetanse i utviklingsfasen.

Prosjektperiode: 2015 - 2018
Oppdragsgiver: Asker Kommune
Størrelse: ca 9000m2 nybygg
Entrepriseform: Totalentreprise
Ytelsens omfang: Ansvarlig prosjekterende fra skisseprosjekt til ferdigstillelse // Ansvarlig søker

bottom of page