top of page

HURUM VIDEREGÅENDE SKOLE

Prosjekteringsoppdrag etter 1. premie i prekvalifi sert arkitektkonkurranse. Oppdraget omfatter prosjektering av en yrkesrettet videregående skole på Hurum, med folkebibliotek og fullverdig kultursal til kommunal sambruk, samt utleielokaler inkl. tannlege og kompetansesenter.

Prosjektperiode: 2008-10 (stoppet)
Oppdragsgiver: Buskerud Fylkeskommune
Størrelse: ca 7000m2m2 nybygg
Entrepriseform: Totalentreprise
Ytelsens omfang: Ansvarlig prosjekterende fra skisseprosjekt til ferdigstillelse // Ansvarlig søker

bottom of page