top of page

HATLEHOL KIRKE

Som et ekko av landskapet vokser bygningsvolumene opp over horisontlinjen. Kirkerommets volum i samspill med en høyreist tårnform danner hjørnesteiner i et landskapsrom som defi nerer kirken som sted.

Kirkebygningen er organisert med sterk tilknytning til det sentrale landskapsrommet, et skjermet område som utvidelse av kirkens handlingssteder, fra kontemplasjon eller uformell sosial kontakt, til utendørs gudstjeneste, vielse eller dåp.

Prosjektperiode: 2008
Oppdragsgiver: Ålesund kirkelige fellesråd
Ytelsens omfang: Åpen internasjonal arkitektkonkurranse, 2.premie

bottom of page