top of page

GRINILUND KIRKE

Prosjektet omfatter oppbygging av nytt kirkerom, ominnredning av resterende arealer til administrasjon, samt fasaderehabilitering.

Grinilund kirke ligger i et fredelig og vakkert landskapsrom avskjermet med vegetasjon som skaper en god ramme. Den gjenstående bygningsdel etter riving av kirkerommet må transformeres og inngå som en naturlig del av det nye prosjektet. Første steg i denne transformasjonen er å skape en samlet helhetlig form med basis i eksisterende bygningsdel. Et enkelt sluttet volum lukkes i nord hvor alterveggen danner en fondvegg mot adkomstområdet, og åpnes mot landskapsrommet i øst og vest. Disse åpningene inviterer inn og synliggjør aktiviteten i kirken gjennom utbygg/absider til begge sider som også rommer sidealter og sakristi.

Prosjektperiode: 2013
Oppdragsgiver: Bærum kommune
Størrelse: 700m2 nybygg
Entrepriseform: Totalentreprise
Ytelsens omfang: Oppdrag etter 1. premie i åpen anbudskonkurranse // fullprosjektering totalentreprise // ansvarlig søk // utomhus

bottom of page