top of page

FJELL 2020

Prekvalifisert Paralelloppdrag for Drammen kommune for utvikling av Fjell bydelssentrum med flerbrukshall, skole, barnhage kultur og bydelsfunksjoner. Samarbeid med Architectopia og Grindaker

Konsept

Følgende forhold var sentrale ved utvikling av prosjektet

• Bydelssenteret – etablering av et velfungerende aktivt bydelssenter med klar henvendelse mot bydelstorget.
• Skolen – skape god integrasjon mellom bydelssenteret og nye Fjell skole.
• Landskapstilpasning – ivareta god landskapstilpasning med håndtering av tomtens store høydeforskjeller.

Vi har valgt å etablere en fysisk forbindelse mellom skole, idrett og bydelshus som manifesteres i et tydelig samlende visuelt utrykk. Det skapes en aktivitetsakse for alle brukergrupper i bydelen som gjør at skolen maksimalt kan bidra i satsingen for Fjell bydel. Denne bygningsmessige ryggraden kan ha varierende utforming avhengig av ambisjon og prioritering. Den kan delvis være et transparent helklimatisert eller halvklimatisert gate med varierende åpning mot uterom, og den kan delvis være overdekket vindskjermet sone.

Prosjektperiode: 2014 - pågående
Oppdragsgiver: Drammen kommune - Drammen eiendom
Størrelse: ca. 11000 m2
Ytelsens omfang: Paralelloppdrag / mulighetsstudie

bottom of page