top of page

BOLIGUTBYGGING NYDALEN

Reguleringsoppdrag etter 1. premie i prekvalifisert arkitektkonkurranse. Utbygging av et område på ca. 28 daa i bydel Grefsen/ Kjelsås til boligformål. Ca 650 boliger fordelt på 2-3 og 4 roms leiligheter, og studenthybler. 4 avd. barnehage. Parkering i underliggende p-hus

Ved utforming av området var det et ønsket å trekke forbindelser til den stolt perioden med boligreising i bydelen. Boligbebyggelsen på Torshov fra 20-årene er basert på karrebebyggelse innenfor en stram og samlende byplan med akser, portaler, og andre motiver som gir bebyggelsen arkitektonisk betydning. Disse områdene har både en klar ytre identitet og et indre fellesskap knyttet til gårdsrommene. De samme ideer er også utgangspunkt for mange boligområder fra denne perioden i andre Europeiske land.

Prosjektperiode: 2000-07
Oppdragsgiver: Fri eiendom
Størrelse: 48000 m2
Ytelse: Reguleringsoppdrag med påfølgende prosjektering

bottom of page