top of page

AMBASSADE NEW DELHI

Prosjekteringsoppdrag etter 1. plass i begrenset anbudskonkurranse, etter gjennomført mulighetsstudie 2008.
Etter utvikling av helhetsplan for ambassade-tomten sentralt i New Delhi, India, samt analyser, tilstandsrapporter og funksjonsanalyse og utvikling av romprogram i samarbeid med Statsbygg og UD, ble skisseprosjektet definert og prosjektering startet.
Byggeprogrammet definerte utvidelse av eksisterende kansellibygg med bedre tilrettelagte besøksfunksjoner for en aktiv utadvendt ambassade, samt etablering av nytt visabygg.
Ønske om parkeringskjeller og økning av boligkapasiteten innenfor ambassadeanlegget utløste prosjektering av ny boligblokk samt full kjeller. Det legges i arbeidet stor vekt på ivaretagelse av det opprinnelige anleggets karakter og helhetsuttrykk.

Prosjektet tilfredsstiller dagens krav til universell utfoming, og det er jobbet med blandt annet ledelinjer, varselsoner og kontrastfarger i tillegg til de generelle kravene. Bygningens plan 1 er hevet betydelig fra terreng og noen av utfordringene har vært å løse adkomst universelt. Dette har blitt intergrert i terrengbearbeidelsen og løst på en god måte for alle brukerne. Spørsmål rundt universell utforming har vært løst i samråd med Statsbyggs egen UU-kompetanse.

Miljøambisjonen er stor for prosjektet, og det arbeides for å oppnå høyeste score (Reting A) på “Green building rating system” - Det Indiske LEED sertifiseringssystem.

Prosjektperiode: 2008 - 2016 ferdigstilt
Oppdragsgiver: Statsbygg
Størrelse: 6000m2
Ytelsens omfang: Fullprosjektering

bottom of page