ØSTFOLDBADET

Prosjektperiode: 2016
Oppdragsgiver: Østfoldbadet
Ytelsens omfang: Mulighetsstudie