top of page

ØSTENSTAD KIRKEGÅRD

Ny kirkegård i tilknytning til Østenstad kirke. Prosjektet omfatter ny adkomstvei med parkering, nytt tårn og kirketorg samt veisystemer, plasser, servicestasjoner, belysning, møblering og skilting.

Prosjektperiode: 2004-08
Oppdragsgiver: Asker Kommune
Ytelsens omfang: Fullprosjektering av alle bygningsmessige konstruksjoner

bottom of page