top of page

WESTERN GECO CAMPUS

Prosjektet er en stor generell bygningsstruktur i overgangssonen mot småskalabebyggelse. Bygningen består av større kontorgrupperinger, som bindes sammen av en kommunikasjonsakse, campusområdet.

I midten av hver enhet ligger laboratorier. Kontorene er en kombinasjon av cellekontorer og grupperom.

Bygningens utforming, med lysgårder og bruk av glass, og fokus på visuelle akser gir bygningen åpenhet og lys, både i kontor- og fellesområder.

Prosjektperiode: 2006-13
Oppdragsgiver: WesternGeco
Størrelse: ca. 25000m2
Entrepriseform: Totalentreprise
Ytelsens omfang: Ansvarlig prosjekterende fra skisseprosjekt til ferdigstillelse // Ansvarlig søker

bottom of page