top of page

VARDÅSEN BARNEHAGE

Arkitektoppdraget med Vardåsen kirke i Asker ble tildelt Østgaard Arkitekter etter begrenset arkitektkonkurranse i 1998.
Kirken med integrert barnehage utgjør i sambruk med Borgen skole et lokalmiljøsenter for Borgen.
Barnehagen har egne innganger, uavhengig av kirken, og har sitt lekeområde inn mot skogen i vest adskilt fra kirkens utearealer.

Prosjektperiode: 2002-03
Oppdragsgiver: Asker kommune
Kontaktperson: Marianne Uri Øverland
Størrelse: 3.500 ( bhg og kirke)
Ytelse: Fullprosjektering

bottom of page