top of page

TROMSØ BARNEHAGE

Workinnmarka og Templarheimen barnehage er to 4-avdelings barnehager som er resultat av seier i en prekvalifisert arkitekt-konkurranse avholdt i 2004.

Det er etablert en rygg mot de offentlige trafikkområdene, og åpnet barnehagen mot de indre lekeområdene.
Det rolige pulttaket understreker retningen ved at det er stor høyde og klar veggvirkning mot det offentlige, mens større glassarealer og lavere høyder gir en intim skala mot lekeområdene som også er skjermet av sprang i sørfasaden. Disse avskjermete uteplassene er delvis overdekket med transparente tak.
Planstrukturen med ”fingre” og mellomrom gir stor fasadelengde, godt dagslysinnfall og god sammenheng mellom arealene inne og ute.
Ved god spredning av grovgarderobene og plassering av tørrgarderobene unna inngangene reduseres barrieren mellom inne og ute, samtidig som tørrgarderobene kommer unna gjennomgangstrafikken og blir derved også egnet som lekeareal eller samlingssted.
Bygningene er oppført i tre, kledd utvendig med spaltepanel av tre.

Prosjektperiode: 2012-2013
Oppdragsgiver: Tromsø kommune
Størrelse: 700m2
Ytelse: Fullprosjektering

bottom of page